wtorek, 30 lipca 2013

Numer PKK prawo jazdy

Profil Kandydata na Kierowcę Prawo Jazdy

Każdy kto chce uzyskać prawo jazdy jest zobowiązany do uzyskania numeru PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK, to indywidualny numer Kandydata na Kierowcę, który ubiega się o zdobycie prawa jazdy). Można go uzyskać w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym (zgodnym z miejscem zameldowania).

Do uzyskania numeru PKK potrzebne są następujące dokumenty:
  • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • aktualna fotografia 3,5 x 4,5 - taka jak do dowodu osobistego,
  • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • jeśli osoba jest niepełnoletnia to zgoda rodziców,
  • dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • urzędowe potwierdzenie zameldowania dla osób z innych rejonów Polski.

Darmowe testy na prawo jazdy pobierz - klik

1 komentarz: